حقوق مالکیت معنوي منابع دیجیتال بین المللی


حقوق مالکیت معنوي منابع دیجیتال الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 

 

حقوق مالکیت معنوي منابع دیجیتال بین المللی

در دوران دیجیتال، حقوق مالکیت معنوي حقوق بشر تحت ماده 1 پروتکل اول کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قرار گرفته است . دارایی فکري یک ارزش فرهنگی مهم جهانی و دارایی اقتصادي است و کم رنگ شدن حقوق مالکیت معنوي تاثیر منفی بر همه مردم دنیا دارد.

طبق ماده 10 کنوانسیون جرایم سایبري، کشورهاي عضو باید اقدامات قانونی را براي ایجاد نقض حقوق مالکیت معنوي به عنوان جرایم جنایی تحت قوانین داخلی اعمال کنند.

لازم است توجه ویژه اي به اپراتورهاي شبکه هاي اجتماعی و سیستم عامل هاي مبتنی بر اینترنت با محتواي تولید شده توسط کاربر باشد که از محتواي غیرقانونی ارسال شده در سایت هایشان سود می برد. حقوق مالکیت معنوي باید مورد احترام قرار گیرد.

نویسندگان آثار خلاق باید حق استفاده از پتانسیل اینترنت را داشته باشند. اغلب مزایاي اصلی از انتشار آثار در اینترنت به چندین شرکت بزرگ اینترنتی متصل می شود، در حالی که نویسندگان، هنرمندان و سایر صاحبان حقوق دیگر درامد خود را از دست می دهند.

تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.