1)

برگزاری کارگاه اشنایی با ClinicalKey توسط نماینده الزویر در ایران

برگزاری کارگاه اشنایی با ClinicalKey توسط نماینده الزویر در ایران به اطلاع اعضای محترم هیات علمی و دستیاران شاغل در بیمارستان کوثر می رساند که کارگاه آموزشی استفاده از بانک اطلاعاتی ClinicalKey در تاریخ 23/2/1397 از ساعت 8 لغایت 9/30 و 10 لغایت 11/30 در محل کتابخانه آن مرکز برگزار می شود به اطلاع اعضای محترم هیات علمی و دستیاران شاغل در بیمارستان کوثر می رساند که کارگاه آموزشی استفاده از بانک اطلاعاتی ClinicalKey در تاریخ 23/2/1397 از ساعت 8 لغایت 9/30 و 10 لغایت 11/30 در محل کتابخانه آن مرکز برگزار می شود. مدرس کارگاه توسط نماینده ناشر الزویر در ایران معرفی شده است.خواهشمند است با توجه به محدودیت زمان هرچه سریعتر نسبت به ثبت نام در کارگاه اقدام فرمایید. در صورت نیاز به راهنمایی به مسئول محترم کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی مرکز کوثر، سرکار خانم انصاری مرجعه فرمایید.
1397/2/22
فهرست