1)

دسترسی به حدود 300 عنوان مجله ناشر Sage به صورت آزمايشی (Trial) تا پايان ژانويه 2017

دسترسی به حدود 300 عنوان مجله ناشر Sage به صورت آزمايشی (Trial) تا پايان ژانويه 2017 به اطلاع همکاران محترم می رساند دسترسی به حدود 300 عنوان مجله ناشر Sage به صورت آزمايشی (Trial) تا پايان ژانويه 2017 برای دانشگاه های علوم پزشکی کشور فراهم شده است. به اطلاع همکاران محترم می رساند دسترسی به حدود 300 عنوان مجله ناشر Sage به صورت آزمايشی (Trial) تا پايان ژانويه 2017 برای دانشگاه های علوم پزشکی کشور فراهم شده است. همکاران دانشگاهی به دو گروه موضوعی از مجلات اين ناشر در گروه های موضوعی Health Sciences و Life and Biomedical Sciences دسترسی رايگان آزمايشی خواهند داشت. آدرس مجلات با گروه موضوعی Health Sciences: آدرس مجلات با گروه موضوعی Life and Biomedical Sciences:
1395/9/29
2)

دسترسی آزمایشی (Trial) دانشگاه‌های علوم پزشکی به مجلات BMJ

دسترسی آزمایشی (Trial) دانشگاه‌های علوم پزشکی به مجلات BMJ دسترسی آزمایشی ( Trial ) دانشگاه های علوم پزشکی کشور به 33 عنوان از مجلات BMJ دسترسی آزمایشی ( Trial ) دانشگاه های علوم پزشکی کشور به 33 عنوان از مجلات BMJ از طريق آدرس تا پایان ژانویه 2017 فراهم شده است. http://journals.bmj.com/site/journal
1395/9/29
3)

دسترسی آزمایشی (Trial) دانشگاه‌های علوم پزشکی کردستان به مجموعه تصمیم‌سازی بالینی

دسترسی آزمایشی (Trial) دانشگاه‌های علوم پزشکی کردستان به مجموعه تصمیم‌سازی بالینی امکان دسترسی آزمایشی (Trial) دانشگاه های علوم پزشکی کردستان به مجموعه تصمیم سازی بالینی ناشر مذکور با عنوان Essential Evidence Plus (EE+) فراهم شد به اطلاع می رساند پیرو مذاکرات صورت گرفته مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی با ناشر وایلی دسترسی آزمایشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور به مجموعه تصمیم سازی بالینی ناشر مذکور با عنوان Essential Evidence Plus (EE+) از طریق آدرس زیر تا 15 ژانویه 2017 فراهم شده است . http://www.essentialevidenceplus.com
1395/9/29
4)

دسترسی آزمایشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

دسترسی آزمایشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان به مجموعه مجلات ناشرین Annual Reviews American Academy of Pediatric ... دسترسی آزمایشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان به مجموعه مجلات ناشرین زیر از طریق سیستم یکبارچه Remotexs تا پایان سال میلادی فراهم شده است. Annual Reviews American Academy of Pediatric American Physiological Scocity American Scocity of Clinical Oncology American Scocity of Microbiology IOS Press Independent Scholarly Publishers Group(ISPG) Scocity of Bone Joint Surgery Royal Scocity
1395/9/7
5)

دسترسی به منابع Emerald به صورت آزمایشی

دسترسی به منابع Emerald به صورت آزمایشی دسترسی به منابع Emerald به صورت آزمایشی ویژه محققان، اساتید و دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور... به نام خدا دسترسی به منابع Emerald به صورت آزمایشی ویژه محققان، اساتید و دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور با سلام و احترام، با توجه به موافقت و مساعدت دبیر محترم کنسرسیوم تامین منابع الکترونیک وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، امکان استفاده از منابع ناشر Emerald به صورت آزمایشی برای محققان، اساتید و دانشجویان دانشکده های علوم پزشکی کشور فراهم شده است. در این خصوص ضمن ارائه اطلاعاتی مختصر از منابع و امکانات در اختیار، پیشنهاد می نماید در فرصت محدود موجود ضمن استفاده از منابع ناشر امکان استفاده علاقه مندان و دانشجویان ... را فراهم نموده تا زمینه دسترسی این منابع فراهم گردد. Emerald از ناشرین معتبر در حوزه مدیریت و برخی زمینه های تخصصی است که ویژگی اصلی آن علاوه بر استفاده از دستاوردهای انجمن های بزرگ علمی دنیا، پوشش بسیار مناسب در ISI ، Scopus و ESCI و توجه به جنبه های کاربردی و بروز می باشد . منابع Emerald در دوره آزمایشی بالغ بر 300 عنوان ژورنال در زمینه های مختلف مدیریت و از جمله آموزش با 22 عنوان ، بهداشت و مراقبت های اجتماعی با 32 عنوان ، و اطلاع رسانی و علوم کتابداری با 17 عنوان می باشد . برای دسترس به منابع ناشر در محیط دانشگاه / مرکز از آدرس http/www.emeralinsight.com استفاده کنید . اطلاعات بیشتر در خصوص Emerald و محصولات آن در آدرس زیر قابل دستیابی است . http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/collections/index.htm
1395/9/1
فهرست