1)

دسترسی آزمایشی دانشگاه (Trrial) به مجموعه منابع ناشر SAGE

دسترسی آزمایشی دانشگاه (Trrial) به مجموعه منابع ناشر SAGE دسترسی آزمایشی (Trrial) به مجموعه منابع ناشر SAGE شامل 270 عنوان مجلۀ تخصصیی به اطلاع اعضای محترم هیات علمی،پژوهشگران و دانشجویان می رساند دسترسی آزمایشی (Trrial) به مجموعه منابع ناشر SAGE شامل 270 عنوان مجلۀ تخصصی،از طریق لینک زیر تا پایان ماه فوریه 2016 فراهم شده است. جهت ورود به مجموعه کلیک نمائید.
1394/10/23
فهرست