1)

برگزاری نمایشگاه تخصصی کتاب از 18 تا 30 مهر 1394

برگزاری نمایشگاه تخصصی کتاب از 18 تا 30 مهر 1394 نمایشگاه تخصصی کتاب در رشته های پزشکی،دندانپزشکی و پیراپزشکی از18 تا 30 مهر در محل دانشکده پزشکی کردستان برگزار می گردد.
1394/7/18
2)

بارگذاری 100فیلم تخصصی در سایت بانک جامع فیلم پزشکی

بارگذاری 100فیلم تخصصی در سایت بانک جامع فیلم پزشکی یکصد فیلم تخصصی پزشکی در آستانه اولین جشنواره خدمات الکترونیکی سلامت در سایت بانک جامع فیلم پزشکی - مدتیوب - بارگذاری شد. سامانه بانک جامع فیلم تخصصی پزشکی با بیش از صدها عنوان فیلم آموزشی یکی از خدمات الکترونیکی است که در محور آموزشی و پژوهشی اولین جشنواره خدمات الکترونیکی سلامت توسط داوران فنی و علمی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. براین اساس در سایت بانک جامع تخصصی فیلم پزشکی که به آدرس www.medtube.ir در دسترس محققان و پزشکان، دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی قرار دارد کاربران می توانند آخرین فیلم های آموزشی جراحی را جستجو کنند. امکان جستجوی فیلم های آموزش جراحی براساس تقسیم بندی های گوناگونی از جمله نام پزشک، نام بیمارستان و یا نوع عمل جراحی در این سامانه مهیا است و کلید واژه هایی با عناوین دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، بیمارستان ها و یا موضوع جراحی مورد نظر به عنوان پیش فرض در این سایت برای کاربران تعریف شده است. فیلم های این مجموعه در بیمارستان های دانشگاهی و تحت نظارت دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور تهیه می شود و مدیریت فنی و محتوایی این سایت را معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برعهده دارد.
1394/7/15
فهرست