بارگذاری 100فیلم تخصصی در سایت بانک جامع فیلم پزشکی


بارگذاری 100فیلم تخصصی در سایت بانک جامع فیلم پزشکی یکصد فیلم تخصصی پزشکی در آستانه اولین جشنواره خدمات الکترونیکی سلامت در سایت بانک جامع فیلم پزشکی - مدتیوب - بارگذاری شد. سامانه بانک جامع فیلم تخصصی پزشکی با بیش از صدها عنوان فیلم آموزشی یکی از خدمات الکترونیکی است که در محور آموزشی و پژوهشی اولین جشنواره خدمات الکترونیکی سلامت توسط داوران فنی و علمی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. براین اساس در سایت بانک جامع تخصصی فیلم پزشکی که به آدرس www.medtube.ir در دسترس محققان و پزشکان، دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی قرار دارد کاربران می توانند آخرین فیلم های آموزشی جراحی را جستجو کنند. امکان جستجوی فیلم های آموزش جراحی براساس تقسیم بندی های گوناگونی از جمله نام پزشک، نام بیمارستان و یا نوع عمل جراحی در این سامانه مهیا است و کلید واژه هایی با عناوین دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، بیمارستان ها و یا موضوع جراحی مورد نظر به عنوان پیش فرض در این سایت برای کاربران تعریف شده است. فیلم های این مجموعه در بیمارستان های دانشگاهی و تحت نظارت دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور تهیه می شود و مدیریت فنی و محتوایی این سایت را معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برعهده دارد.

1394/7/15
فایلهای پیوست

به روز شدن مجموعه كتابخانه ديجيتال دانشگاه در تاريخ 1400/08/29

در تاريخ بيست و نهم آذر ماه 1400 مجموعه كتابخانه ديجيتال دانشگاه به لحاظ محتواي و ساختاري به روز رساني شد.

عدم برگزاري دوره " ضوابط ناظر بر نشريات دانشگاهي"

به اطلاع همكاران محترم شاغل در كتابخانه ها مي رساند دوره " ضوابط ناظر بر نشريات دانشگاهي" در مورخ 22 آبان ماه برگزار نمي....

برگزاري دورۀ ضوابط ناظر بر نشريات دانشگاهي

به اطلاع همكاران شاغل در كتابخانه ها مي رساند كه كارگاه ضوابط ناظر بر نشريات دانشگاهي به مدت 8 ساعت آموزش شغلي توسط معاو....

وبينار آموزشي كار با موتور جستجوها

به اطلاع مي رساند وبيناري با عنوان آموزش كار با موتور جستجوها مطرح پزشكي در تاريخ 1400/07/17 توسط معاونت تحقيقات و فناور....

دسترسي مجدد به مجموعۀ ISI

به اطلاع كاربران گرامي مي رساند دسترسي مجدد به مجموعۀ ISI از تاريخ 1400/06/15 در كتابخانۀ مركزي جهت اعضاي كتابخانه مركزي....

به اطلاع مي رساند دسترسي مجدد به مجموعۀ Uptodate از تاريخ 1400/05/12 در كتابخانۀ مركزي جهت اعضايي هيت علمي، محققين و دان....

دوره مطالعات مرور سيستماتيك و متا آناليز

به اطلاع مي رساند كه در معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه دوره مطالعات مرور سيستماتيك و متا آناليز را مورخ 1400/02/28 جهت ....

نرم افزار مديريت كتابخانه ثنا به ويرايش جديد سال 1399 ارتقا يافت.

نرم افزار مديريت كتابخانه ثنا به ويرايش جديد سال 1399 ارتقا يافت

به روز رسانی کتب، کتابخانه دیجیتال مورخ 1398/06/05

به روز رسانی کتب، کتابخانه دیجیتال مورخ 1398/06/05 به اطلاع اعضای هیت علمی،دانشجویان و محققین عزیز میرساند که سری دوم ا....

سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به اطلاع کلیه اساتید، دانشجویان و علاقمندان به حوزه نشر و کتاب می رساند که سی....

فهرست