كتابخانۀ مركزي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

عضويت در كتابخانه ها

دانشجويان ورودي بهمن 1402، جهت عضويت در كتابخانه هاي دانشگاه به واحد امانت دانشكده مربوطه مراجع فرمايند، لازم به ذكر است در صورت عدم تكميل فرآيند ثبت نام هيچگونه خدماتي كتابخانه اي ارائه نخواهد شد.

به روز شدن مجموعه كتابخانه ديجيتال دانشگاه در تاريخ 1400/08/29

در تاريخ بيست و نهم آذر ماه 1400 مجموعه كتابخانه ديجيتال دانشگاه به لحاظ محتواي و ساختاري به روز رساني شد.

عدم برگزاري دوره " ضوابط ناظر بر نشريات دانشگاهي"

به اطلاع همكاران محترم شاغل در كتابخانه ها مي رساند دوره " ضوابط ناظر بر نشريات دانشگاهي" در مورخ 22 آبان ماه برگزار نمي شود، تاريخ برگزاري متعاقباً اعلام خواهد شد.

برگزاري دورۀ ضوابط ناظر بر نشريات دانشگاهي

به اطلاع همكاران شاغل در كتابخانه ها مي رساند كه كارگاه ضوابط ناظر بر نشريات دانشگاهي به مدت 8 ساعت آموزش شغلي توسط معاونت دانشجويي و فرهنگي در مورخ 1400/08/22 برگزار ميگردد.

وبينار آموزشي كار با موتور جستجوها

به اطلاع مي رساند وبيناري با عنوان آموزش كار با موتور جستجوها مطرح پزشكي در تاريخ 1400/07/17 توسط معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه جهت كاركنان شاغل در كتابخانه برگزار مي گردد.

O_SPortal_Page1

كتابخانه دانشگاه علوم پزشكي كردستان

كتابخانه دانشگاه علوم پزشكي كردستان در مساحت 2100 متر مربع واقع شده است. در مجموع بيش از 100 هزار منبع شامل كتاب و پايان و مقاله وجود دارد.

كتابخانه دانشگاه علوم پزشكي كردستان در آيينه آمار

0 +
تعداد کل منابع
0 +
تعداد عنوان
0 +
تعداد کل کاربران
0 +
کابران فعال


سالن كنفرانس

موضوع: سالن كنفرانس كتابخانه بيمارستان كوثر سنندج
تاريخ: 1400/08/23

Internet cafe

موضوع: كافي نت كتابخانه دانشكده پزشكي
تاريخ: 1401/05/23

قرائت خانه

موضوع: قرائت خانه كتابخانه دانشكده پزشكي
تاريخ: 1401/01/25

فهرست